THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN:

Quý khách có thể chuyển khoản ngân hàng dưới đây. Nếu có thể, quý khách nên chuyển cùng hệ thống để giao dịch nhanh chóng nhất. Khi chuyển tiền, quý khách vui lòng email thông tin và cung cấp đầy đủ thông tin sau

Người chuyển tiền:

Số tiền:

Ngân hàng:

Kinh doanh của chúng tôi sẽ liên lạc với quý khách sau 15 phút.

Tên ngân hàng: ACB

Tên chủ tài khoản: Phạm Hồng Quyên

Số tài khoản: 162 668 569

Chi nhánh:ACB - PGD Thanh Đa