Liên hệ

PROPACK VIETNAM

215/3 Nguyễn Xí, Phường 13, Quận Bình Thạnh

SỐ ĐIỆN THOẠI 093 510 62 52 Fax:

Email: propackvietnam@gmail.com

Web: http://inkbh.com.vn/