STT LOẠI GIẤY SỐ LƯỢNG TIÊU ĐỀ BAO NHỎ BAO LỚN
01 Fort 100 1.000 850 đ/tờ 1.350 đ/tờ 1.900 đ/tờ
2.000 750 đ/tờ 1.150 đ/tờ 1.700 đ/tờ
5.000 520 đ/tờ 650 đ/tờ 1.200 đ/tờ
10.000 350 đ/tờ 550 đ/tờ 1.050 đ/tờ
02 Fort 120 1.000 900 đ/tờ 1.400 đ/tờ 2.000 đ/tờ
2.000 800 đ/tờ 1.250 đ/tờ 1.750 đ/tờ
5.000 570 đ/tờ 690 đ/tờ 1.250 đ/tờ
10.000 380 đ/tờ 590 đ/tờ 1.110 đ/tờ

 

– Bảng giá trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT – Bảng giá trên chưa bao gồm chi phí thiết kế

 

Từ khóa: in giá rẻ

Tin liên quan