IN FOLDER – BÌA HỒ SƠ

 

QUY CÁCH SẢN PHẨM:

Kích thước sp: ( 22.5 x 31.5 ) cm, tay gấp 7 cm.

Quy cách: In offset 4 màu 2 mặt, cán màn mờ 1 mặt, bế thành phẩm

Định lượng giấy: Briston 300 gsm

Thời gian: 3 ngày

 

Bìa hồ sơ – Kẹp file – Folder Chuẩn: Tay gấp 7cm

hinh-trong-incucre.com

STT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ  (VNĐ) THÀNH TIỀN (VNĐ)
03 500 6.500 3.250.000đ
1000 3.950 3.950.000đ
2000 3.250 6.500.000đ
5000 3.150 15.750.000đ

hinh-trong-incucre.com

Folder Đặc biệt: Tay gấp lớn, bế kiểu

(Liên hệ trực tiếp để có giá chính xác)

Từ khóa:

Tin liên quan