GIA CÔNG IN

GIA CÔNG IN

1. Máy in Offset 4 màu hiệu Mitsubishi Daiya 3F4 ( do Nhật sản xuất)

 - Khổ máy: 72 x 102 cm

 - Khổ kẽm: 80 x 103 cm

2. Máy in Offset 4 màu hiệu Mitsubishi Diamond 1HV  ( do Nhật sản xuất)

 - Khổ máy: 52 x 72 cm

 - Khổ kẽm: 60x 73 cm